Sự kiện Thiên Giới (Sky Event)


NPC Sky Event
 

Sự kiện Thiên Giới là 1 sự kiện tương tự như sự kiện Quảng Trường Quỷ và được diễn ra tại Icarus 2.

Thời gian diễn ra sự kiện : khi có thông báo sự kiện Thiên Giới (hoặc Sky Event).

Số người tham gia tối đa : 10 thành viên.

Điều Kiện:

  • + Cần 1 vé (hình ngôi sao) có được khi đánh quái vật rơi ra
  • + Đến gặp NPC tại Devias : tọa độ (211 ,42)
  • + Nhân vật phải mang cánh trên người
  • + Không phải là sát nhân

 

Tổng số thời gian của mỗi lần sự kiện mở cửa là : 30 phút

Cấp độ của vé tương ứng LV nhân vật :

  • + Tầng 1 yêu cầu cấp độ : 180 ~ 220
  • + Tầng 2 yêu cầu cấp độ : 220 ~ 280
  • + Tầng 3 yêu cầu cấp độ : 281 ~ 349
  • + Tầng 4 yêu cầu cấp độ : 350 ~ 400
  • + Tầng 5 yêu cầu cấp độ : 380 ~ 400


Star of sky event
 

 

Sự kiện diễn ra gồm : 3 Giai đoạn

Thời gian của mỗi giai đoạn là : 5 phút 3 phút và 15 phút

Mục tiêu tham gia sự kiện : Tìm và tiêu diệt tất cả các loại quái vật, đặc biệt trong 15 phút cuối các bạn sẽ có cơ hội tiêu diệt Boss 5 và sở hữu nhiều món đồ giá trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *