NHÂN VẬT SKILL 1 SKILL 2 3
DW Quả cầu lửa

Lưỡi Phong Đao

Phóng Sét

Phóng Băng

Luồng Nước Xanh

Lốc Xoáy

DK Đâm Xoáy
Chém XoáyChém Xoay Ngang
Chém Dọc
Đâm Gió

Địa Chấn
Xoay Kiếm

Chém Băng

ElF Mũi Tên Thiên Đường Mũi Tên Băng

Liên Hoàn Tiễn

MG Quả Cầu Lửa

Chém Sức Mạnh

Đâm Xoáy
Chém Xoáy

Chém Xoay Ngang
Chém Dọc

Phóng Sét

Phóng Băng

Luồng Nước Xanh

Lốc Xoáy

Chém Lửa

Hỏa Diệm

Bão Điện

DL Sóng Âm

Hỏa Xích Long

Động Đất

Tập hợp năng lượng

Hỏa Âm

SUM Hút Máu Sét Liên Hoàn

Bão Điện

Skill Sách

RF Ngọa Hổ
Mãnh LongVật Ngã
Phượng Hoàng
Ảo Ảnh Liên Hoàn

Gầm Thét

Hơi Thở Rồng

Hướng dẫn: Skill 1 Bắt buộc phải là skill ra đòn đầu tiên, Skill 2 3 có thể sắp xếp tùy thuộc và sở thích, kỹ năng của mỗi người.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *