ĐĂNG KÍ NGAY
8

Thông tin Sever
THÔNG TIN CHUNG
Server Version Season 6.9
EXP 100x
Drop 30%
Master EXP 1x
Giới hạn reset 100
Điểm mỗi resets 320

Tỉ lệ ép đồ

Xoay Tỉ lệ thành công
Hộ Nghèo Thường
Vật phẩm may mắn 25% 25%
Vật Phẩm +10, +11 55% 45% + Luck 60% 55% + Luck
Items +12, +13 35% 25% + Luck 30% 40% + Luck
Cánh Cấp 1 70% + Luck 75% + Luck
Cánh - Áo Choàng Cấp 2 25% 28%
Cánh - Áo Choàng Cấp 3 5% 7.5%
380 Options 30% 33%
Seed Socket 30% 33%
Socket Weapon Mix 100% 100%
Fragment of Horn Mix 70% 75%
Broken Horn Mix 40% 44%
Horn of Fenrir Mix 20% 22%
Feather of Condor 60% 65%
Hamory option 35% 40%


Commands

/reset Reset nhân vật.
/taydiem Xóa điểm cộng lại.
/pkclear Xóa PK
/post [Tin nhắn] Nhắn tin toàn server.
/addstr [Điểm] Cộng Điểm Sức mạnh.
/addagi [Điểm] Cộng Điểm Nhanh nhẹn.
/addvit [Điểm] Cộng Điểm Máu.
/addene [Điểm] Cộng Điểm Phép thuật.
/addcmd [Điểm] Cộng Điểm Mệnh Lệnh.
/relife Relife nhân vật khi đủ 100rs.

Video