Bảng xếp hạng
Quốc giaClassCharacterLevelVị trí
1Magic Gladiator32564400Lorencia
2Dark Knight321345622Lorencia