ĐĂNG KÍ NGAY
0

Bảng xếp hạng
Quốc giaClassCharacterLevelVị trí
1Duel Mastertest1800Lorencia
2Blade MasterLuisADM422Lorencia
3Grand Mastertestdw417Lorencia
4Fist Mastertestrf409Lorencia
5Fist MasterKmmR402Lorencia
6Dark Knighttestdo400Lorencia
7Dark Knightkuykuy400Lorencia
8Duel MasterName400Lorencia
9Grand MasterNameF400Noria
10Lord EmperorNameK400Lorencia
11Magic Gladiatorokebb400Lorencia
12Dark Wizardtestdodw400Lorencia
13Blade MasterNameH400Lorencia
14Magic Gladiatormgtest400Lorencia
15Dark Knightdktest400Lorencia
16Dark Wizarddwtest400Lorencia
17Fist MasterTestRFH400Lorencia
18Lord Emperortestdl400Lorencia
19Dark WizardKingku400Lorencia
20Blade Masteradwawd400Lorencia
21Grand MasterLouisSM400Lorencia
22Duel MasterMGTeste400Lorencia
23Dark LordTesteee300Lorencia
24High ElfLouisMK56Lorencia
25Dark KnightSuperLouis56Lorencia