ĐĂNG KÍ NGAY
0

Bảng xếp hạng
Quốc giaClassLoạiCharacterHạngContributionVị trí
1Fist MasterGens VanertKmmRPrivate0Ilusion Temple
2Blade MasterGens VanertLuisADMPrivate0Chaos Castle 1