ĐĂNG KÍ NGAY
1

Sau đây là  thông tin OPEN BETA Server MuVN mời các bạn cùng trải nghiệm

Thông tin máy chủ Lorencia

Thông tin tạo nhân vật

• Exp: 200x – Master: 1x

• Drop: 30%

• Điều kiện tạo nhân vật 

• MG : 22 Reset

• DL : 25 Reset

• Sum : 30 Reset

• RF : 35 Reset

• Anti Hack : X-Team updated

• Tạo nhân vật :

RS 0/LV 400/320 Point/10.000.000 zen

• MU Server Season 6

• Tạo Guil : 300 Level

• Có chỉnh sửa để phù hợp với lối chơi reset

• Ủy thác : không 

• Đăng ký tài khoản : Tại đây

• Tải game : Tại đây

 Bảng Phân Bố Máy chủ :

Sub

BOSS

Giao Dịch

Hòm Đồ

PK

Cửa Hàng Cá Nhân

Chaos Gobin

EXP:

Nghèo

Thường

Dân Chơi

V.i.P

Drop Ngọc

1 (Event)

Ko

200

220

240

260

2 (Chợ)

Ko

Ko

140

154

168

184

Ko

3 - 4

Ko

Ko

200

220

240

260

5 (Vip)

Ko

Ko

0

0

360

390

Bảng điều kiện reset :  Không giới hạn reset

Reset

Level Nghèo

Thường

Dân chơi

V.i.P

Point

Zen

Zen

Thường

Zen

Dân chơi

Zen

V.i.P

0 - 10

200

180

160

140

320

10tr

7tr5

5tr

2tr5

11 - 30 

260

240

220

200

320

10tr

7tr5

5tr

2tr5

31 - 50

300

280

260

240

320

10tr

7tr5

5tr

2tr5

51 - 70

360

340

320

300

320

10tr

7tr5

5tr

2tr5

71 - 80

380

360

340

320

320

10tr

7tr5

5tr

2tr5

81 - 100

400

390

380

370

320

10tr

7tr5

5tr

2tr5

Bảng điều kiện relife:

RS

LV

Point

Zen

Zen

Thường

Zen

Dân chơi

Zen

V.i.P

100

400

3200

1 Tỷ

500 tr

300 tr

200tr

 

               

Các thông tin khác vui lòng xem trong menu hướng dẫn của phím F7, chân thành cảm ơn