ĐĂNG KÍ NGAY
1

Kính gửi: Quý Game Thủ !

Nhằm mục đích đảm bảo hệ thống hoạt động tốt hơn và nâng cao chất lượng dịch vụ, MuVN xin thông báo "Kế hoạch bảo trì Internet tại Trung tâm dữ liệu VPS", cụ thể như sau:

Lịch bảo trì:

Thời gian: Từ 0h00 – 04h00 ngày 17/04/2021.

Lưu ý: Quý Game Thủ vui lòng ngắt kết nối game đến máy chủ trước thời gian bảo trì để tránh mất mát không đáng có

Xin chân thành cảm ơn