ĐĂNG KÍ NGAY
1

Tải Game
Client Downloads
MuVN - FullSound
Bản cài đặt có âm thanh
900 MBDownload
MuVN - NoSound
Bản cài đặt không âm thanh
650 MBDownload
MuVN - NoSound - Mega
Bản cài đặt không âm thanh
650 MBDownload
MuVN - FullSound - Dự Phòng
Bản cài đặt có âm thanh
900 MBDownload
MuVN - NoSound - Dự Phòng
Bản cài đặt không âm thanh
650 MBDownload
Patch Downloads
MuVN - Patch Âm Thanh
Bản cài đặt âm thanh
240 MBDownload
Tool Downloads
NetFramework
Cài đặt nếu không cài, mở được game
1 MBDownload
Microsoft Visual C++ 2010
Cài đặt nếu không cài, mở được game
5 MBDownload
AweSun
Phần mềm hỗ trợ chơi game trên điện thoại
7 MBDownload