Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Giới thiệu - hướng dẫn

Ép dòng tím / ITEM 380

 

Hướng dẫn ép dòng tím 380

Giới thiệu

- Ngoài các tính năng gia cường Harmony, còn có những loại tính năng đặc biệt chỉ có thể gia cường cho các item yêu cầu cấp độ 380.
- Những vật phẩm cấp độ 380:

 

Phương pháp thực hiện

- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180:100). 

- Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.

- Nguyên liệu:

  • + Item 380 cần gia cường
  • + 1 Đá Tạo Hóa
                      
  • + 1 Đá Hộ Mệnh
              
  • + 10 triệu zen
 

- Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.

- Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)

- Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.

 


Quá trình gia cường item 380

Các dòng tính năng 380

- Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng khác nhau.

 

 

0 Comments

Đăng lúc 07 Sep 2015 bởi Admin