Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Giới thiệu - hướng dẫn

Quạ Tinh - Chiến Mã
Hướng dẫn tạo thú nuôi


Chú ý: 
- Thú nuôi có thể bị đánh chết khi bạn đang ở chế độ PvP.
- Chỉ sử dụng cho Chủng tộc Chúa Tể (Darklord)


 
Linh hồn Quạ Tinh, Chiến Mã


I. Cánh kết hợp nguyên liệu tạo Quạ Tinh:


Quạ Tinh

1) Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở toạ độ (122,110) ở Lorencia.

2) Chọn chức năng Resurrect Spirit.

3) Trong cửa sổ ghép đồ, đặt vào:

 
• Một (1) Linh hồn Quạ tinh
• Năm (2) Ngọc Bless
• Năm (2) Ngọc Soul 
• Một (1) Ngọc Creation
• Một (1) Ngọc Chaos
• 5 triệu Zen

4) Sau khi thấy và chấp nhận tỷ lệ thành công, nhấn nút “Kết hợp”

5) Nếu kết hợp thành công, 1 con Quạ tinh sẽ được hồi sinh.

6) Trong trường hợp kết hợp thất bại, tất cả nguyên liệu và Zen sử dụng cho việc tạo thú nuôi sẽ biến mất. II. Cách kết hợp nguyên liệu tạo Chiến Mã:Chiến Mã

1) Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở toạ độ (122,110) ở Lorencia.

2) Chọn chức năng Resurrect Spirit.

3) Trong cửa sổ ghép đồ, đặt vào:
• Một (1) Linh hồn Chiến mã
• Năm (5) Ngọc Bless
• Năm (5) Ngọc Soul 
• Một (1) Ngọc Creation
• Một (1) Ngọc Chaos
• 5 triệu Zen

4) Sau khi thấy và chấp nhận tỷ lệ thành công, nhấn nút “Kết hợp”

5) Nếu kết hợp thành công, 1 con Chiến mã sẽ được hồi sinh.

6) Trong trường hợp kết hợp thất bại, tất cả nguyên liệu và Zen sử dụng cho việc tạo thú nuôi sẽ biến mất.
0 Comments

Đăng lúc 07 Sep 2015 bởi Admin