Giai đoạn 1: Săn Sừng Quỷ Vương, Trái Tim Dơi Lửa, Lông Phượng Hoàng

Bạn đến gặp thầy tu devil (Priest Devin) để nhận nhiệm vụ, NPC này có thể ở map Crywords
Mục tiêu của nhiệm vụ là thu thập 3 vật phẩm: Sừng Quỷ Vương, Trái Tim Dơi Lửa, Lông Phượng Hoàng. 3 Vật phẩm nhiệm vụ này bạn có thể mu ở Lorencia Bar
sau khi kiếm đủ 3 vật phẩm này bạn quay trở lại gặp NPC nhiệm vụ 3.

Vật phẩm nhiệm vụ 3Vật phẩm làm nhiệm vụ 3 MU Online

Giai đoạn 2: Tiêu diệt 20 quái vật mỗi loại: Thủ lĩnh Baram, Thủ lĩnh Soram, và Death Spirint

Sau khi xong giai đoạn 1 bạn tiếp tục nhận nhiệm vụ giai đoạn 2 ở NPC Devil. Ở nhiệm vụ này bạn cần di chuyển đến map Barrack sau đó tìm và tiêu diệt Thủ lĩnh Baram, Thủ lĩnh Soram, và Death Spirint mỗi loại 20 con. rồi quay trở lại NPC Devil để hoàn thành nhiệm vụ

Quái Barack Baram, soram, Death SpirintThủ lĩnh Baram, Thủ lĩnh Soram, và Death Spirint

Giai đoạn 3: Tiêu diệt Trùm cuối Dark Elf

Đây là thử thách cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ 3 bạn trở nên mạnh mẽ hơn.
Sau khi đã nhận nhiệm vụ ở NPC Devil bạn cần di chuyển đến Map Refuge (di chuyển đến cuối map Barack để vào cổng) để hoàn thành quest 3 mu. Ở đây bạn cần tiêu diệt 1 con Dark Elf sau đó quay về gặp NPC Devil để hoàn tất quá trình làm nv 3 mu.

Dark Elf quest 3 muDark Elf trùm cuối nhiệm vụ 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *